top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับแคมเปญเปิดร้านอัดสายครบวงจร

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 / 6 / 2560

ข้อมูลที่รวบรวม​​​

  • ชื่อ

  • เบอร์โทรศัพท์

  • หมายเลขไอดี LINE

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของท่าน

  • เราจะไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น

  • เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อกลับสำหรับแคมเปญเปิดร้านอัดสายครบวงจรเท่านั้น

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของท่าน

  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคและการจัดการให้เหมาะสม ช่วยปกป้องความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • หากมีเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแคมเปญเปิดร้านอัดสายครบวงจร ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบตามข้อมูลที่รวบรวมไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง

bottom of page