top of page

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM

F20BM_01

เครื่องบีบสายไฮดรอลิครุ่น F20BM มองจากด้านหน้า

F20BM_02

เครื่องบีบสายไฮดรอลิครุ่น F20BM มองจากมุมด้านข้าง

F20BM_03

เครื่องบีบสายไฮดรอลิครุ่น F20BM มองจากด้านบน

F20BM_04

มอเตอร์เครื่องบีบสายไฮดรอลิครุ่น F20BM

F20BM_05

เครื่องบีบสายไฮดรอลิครุ่น F20BM มองจากด้านหลัง

ข้อมูลทางเทคนิค

3 เฟส ( 380 VAC )

1 1/4" ,4 ชั้น

+25 มิลลิเมตร

80 มิลลิเมตร

ไฟ้ฟ้า + โซลีนอยด์วาล์ว

3 กิโลวัตต์

1,500 รอบ / นาที

380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต

3.8 ลิตร / นาที

275 บาร์ ( 4,000 ปอนด์ / ตารางนิ้ว )

580 กิโลนิวตัน

25 ลิตร

มาตรฐาน ISO 68

6 วินาที

400 ครั้ง / ชั่วโมง

640 x 420 x 580 มิลลิเมตร

90 กิโลกรัม

14,18,24,27,30,39,45

แหล่งจ่ายไฟ

บีบสายได้สูงสุด

ระยะเปิดสูงสุด

ความยาวมาสเตอร์ไดร์

ระบบควบคุม

กำลังมอเตอร์

ความถี่การหมุน

แรงดันไฟฟ้า / ความถี่

อัตราการไหลของปั๊ม

แรงบีบ

แรงลูกสูบ

ปริมาตรแทงค์น้ำมัน

ประเภทน้ำมัน

ระยะเวลาการทำงาน 1 รอบ (ตั้งแต่เริ่มบีบสายจนบีบสำเร็จ)

จำนวนการทำงานสูงสุด

ขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง )

น้ำหนัก (ไม่รวมน้ำมัน )

ชุดไดร์พร้อมเครื่อง ( ฟันบีบที่เลือกเพิ่มได้ )

bottom of page