top of page

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM PLATINUM

เครื่องอัดสายไฮดรอลิค F20BMPLT 01

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM PLATINUM มองจากด้านหน้า

เครื่องอัดสายไฮดรอลิค F20BMPLT 02

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM PLATINUM มองจากด้านหลัง

เครื่องอัดสายไฮดรอลิค F20BMPLT 03

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM PLATINUM มองจากด้านหลังข้างขวา

เครื่องอัดสายไฮดรอลิค F20BMPLT 04

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM PLATINUM มองจากด้านหลังข้างซ้าย

เครื่องอัดสายไฮดรอลิค F20BMPLT 05

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F20BM PLATINUM มองจากมุมบน

ข้อมูลทางเทคนิค

3 เฟส ( 380 VAC )

1 1/4" ,4 ชั้น

+25 มิลลิเมตร

80 มิลลิเมตร

ไฟ้ฟ้า + โซลีนอยด์วาล์ว

3 กิโลวัตต์

1,500 รอบ / นาที

380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต

3.8 ลิตร / นาที

275 บาร์ ( 4,000 ปอนด์ / ตารางนิ้ว )

580 กิโลนิวตัน

25 ลิตร

มาตรฐาน ISO 68

6 วินาที

400 ครั้ง / ชั่วโมง

640 x 420 x 580 มิลลิเมตร

90 กิโลกรัม

14,18,24,27,30,39,45

แหล่งจ่ายไฟ

บีบสายได้สูงสุด

ระยะเปิดสูงสุด

ความยาวมาสเตอร์ไดร์

ระบบควบคุม

กำลังมอเตอร์

ความถี่การหมุน

แรงดันไฟฟ้า / ความถี่

อัตราการไหลของปั๊ม

แรงบีบ

แรงลูกสูบ

ปริมาตรแทงค์น้ำมัน

ประเภทน้ำมัน

ระยะเวลาการทำงาน 1 รอบ (ตั้งแต่เริ่มบีบสายจนบีบสำเร็จ)

จำนวนการทำงานสูงสุด

ขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง )

น้ำหนัก (ไม่รวมน้ำมัน )

ชุดไดร์พร้อมเครื่อง ( ฟันบีบที่เลือกเพิ่มได้ )

home / แพลตินัม / F20BM PLATINUM

bottom of page