top of page

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS

F24MS_06

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS ด้านหน้า

F24MS_01

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS ด้านหน้ามองจากทางด้านบน

F24MS_02

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS มองจากด้านบน

F24MS_03

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS มองจากด้านข้าง

F24MS_04

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS ส่วนของมอเตอร์

F24MS_05

เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F24MS มองจากด้านหลัง

ข้อมูลทางเทคนิค

1 1/2" , 4 ชั้น

3 เฟส ( 380 VAC )

80 มิลลิเมตร

+25 มิลลิเมตร

380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต

1,500 รอบ/นาที

3 กิโลวัตต์

ไฟ้ฟ้า + โซลีนอยด์วาล์ว

660 x 480 x 670 มิลลิเมตร

300 ครั้ง / ชั่วโมง

8 วินาที

มาตรฐาน ISO 68

6 ลิตร / นาที

275 บาร์ ( 4,000 ปอนด์ / ตารางนิ้ว​ )

25 ลิตร

580 กิโลนิวตัน

110 กิโลกรัม

14,16,19,22,26,30,34,39,(47),(53)

ชุดไดร์พร้อมเครื่อง (ฟันบีบที่เลือกเพิ่มได้)

น้ำหนัก ( ไม่รวมน้ำมัน )

แรงลูกสูบ

ปริมาตรแทงค์น้ำมัน

แรงบีบ

อัตราการไหลของปั๊ม

ประเภทน้ำมัน

ระยะเวลาการทำงาน 1 รอบ (ตั้งแต่เริ่มบีบสายจนบีบสำเร็จ)

จำนวนการทำงานสูงสุด

ขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง )

ระบบควบคุม

กำลังมอเตอร์

ความถี่การหมุน

แรงดันไฟฟ้า / ความถี่

ระยะเปิดสูงสุด

ความยาวมาสเตอร์ไดร์

แหล่งจ่ายไฟ

บีบสายได้สูงสุด

bottom of page