top of page

โปรแกรมลงทุนร้านอัดสาย

ลงทุนในโปรแกรมแพลตินั่ม

​สินค้าที่ได้

  1. เครื่องอัดสายไฮดรอลิครุ่น F40MS ราคา 275,000.-

  2. เครื่องตัดสายไฮดรอลิครุ่น CM12 ราคา 35,000.-

  3. เครื่องปอกสายไฟฟ้า ราคา 20,000.-

  4. ชุดฉากปอกสาย 5 ชุด ราคา 15,000.-

  5. โต๊ะ Mini Workshop ราคา 5,000.-

  6. งบสายและข้อต่อ ราคา 150,000.-

bottom of page